UBTUMTTQVN-VKSNDTC Giám sát Công tác Tạm giữ, tạm giam và Thi hành án hình sự tại Bình Thuận.

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-BTTUBTUMTTQVN-VKSNDTC ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự;

Mai Chú Xa Rồi…!

Mai xa rồi… chú từ giã cơ quan Tạm biệt nhé, bạn bè cùng bàn ghế Đã qua rồi những tháng ngày tuổi trẻ Chú về hưu vui vẻ tuổi xế chiều.

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam VKSND Trong tiến trình Cải Cách Thông tin khoa học

Liên kết website