Các phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm sát việc giải quyết đơn thư Khiếu nại , Tố cáo trong hoạt động tư pháp ( Phòng 12)

Đăng ngày: 7/17/2017 9:14:14 AM - Lượt xem 3828

​1. Chức năng, nhiệm vụ:

    Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

    Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

    Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

    Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về công tác khiếu tố;

     Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

     Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Viện trưởng giao.

 

2. Cơ cấu tổ chức

 

     Trưởng phòng: Ông Tiếu Oai Nông;

     Phó Phòng: Ông Phạm Thúc Lãnh

 

3. Điện thoại liên hệ:02523822431 (116- 117)​

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website