Các phòng nghiệp vụ

Phòng kiểm sát thi hành án dân sự (Phòng 11)

Đăng ngày: 7/17/2017 9:05:10 AM - Lượt xem 3938

​1. Chức năng, nhiệm vụ,  

     Thực hiện Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Toà án nhân dân, Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

    Tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của VKSND tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các VKSND câp huyện;

    Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

     Đề xuất với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

      Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh.

 

2. Cơ cấu tổ chức

 

    Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Biên

    Phó Phòng: Bà Nguyễn Thị Kim Hoa

 

3. Điện thoại liên hệ: 02523822431 - 120

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website