Các phòng nghiệp vụ

Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình (Phòng 9)

Đăng ngày: 7/17/2017 8:58:41 AM - Lượt xem 4025

1. Chức năng, nhiệm vụ:

     Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính. Phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

      Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình của Toà án cùng cấp và cấp dưới theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự; giúp Viện trưởng ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định có vi phạm của Toà án cùng cấp và cấp dưới;

      Quản lý tình hình hoạt động và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ cho Viện kiểm sát cấp huyện về công tác kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình Trên cơ  sở kế hoạch công tác của  VKSND tối cao, xây dựng kế hoạch công tác từng năm cho phòng và các Viện kiểm sát cấp huyện. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên hoặc định kỳ về việc thực hiện kế hoạch công tác, trả lời các vụ án có thỉnh thị, hướng dẫn công tác nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát cấp huyện;

      Giải quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc dân sự, hôn nhân gia đình trong quá trình giải quyết, xét xử của Toà án; kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định dân sự để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền   

      Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật, sự phân công của Viện trưởng VKSND tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức  

 
       Phụ Trách Phòng: Bà Phạm Thị Thanh Thủy;

    Phó phòng: Ông Vũ Hồ Thành - Bà Nguyễn Thị Hằng

3. Điện thoại liên hệ: 02523822431 (113-114)​

 

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website