Các phòng nghiệp vụ

Phòng thống kê tội phạm và công nghệ thông tin

Đăng ngày: 7/17/2017 9:27:44 AM - Lượt xem 3845

1. Chức năng, nhiệm vụ

    Thực hiện chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Bình Thuận; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của Viện kiểm sát hai cấp.

    Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê liên ngành;

    Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh;

     Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ tổ chức việc tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, giải quyết những vướng mắc trong hoạt động thực tiễn công tác thống kê và công nghệ thông tin;

     Quản lý, lưu trữ và cung cấp thông tin, số liệu thống kê theo đúng chế độ bảo mật của nhà nước và quy định của ngành;

     Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc phát triển cơ sở hạ tầng, quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; 

     Tham mưu, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh trong quản lý, vận hành trang thông tin điện tử, Sổ Thụ lý án điện tử Hình sự của VKSND tỉnh;

     

2. Cơ cấu tổ chức  

Trưởng phòng: Bà Võ Thị kim Quy.

     

3. Điện thoại liên hệ: 02523822431 ( 124- 131)​

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website