Các phòng nghiệp vụ

Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự - xã hội (Phòng 2)

Đăng ngày: 7/17/2017 8:26:10 AM - Lượt xem 3922

1. Chức năng, nhiệm vụ

     Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao;

     Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với những vụ án do VKSND tối cao ủy quyền; 

     Tham mưu giúp Viện trưởng VKSND tỉnh theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm;

      Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng VKSND tỉnh ban hành các kiến nghị nhằm khắc phục các vi phạm và phòng ngừa vi phạm pháp luật.
 

2. Cơ cấu tổ chức

    Trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hương Lan;
 
    Phó Trưởng phòng: Ông Phạm Xảnh;
 
   3. Điện thoại liên hệ: 02523822431 -​ 105

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website