Tin địa phương

Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý: Tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành cấp huyện

Đăng ngày: 6/20/2019 9:22:19 AM - Lượt xem 1180

Thực hiện theo Kế hoạch số 530/KH-VKS ngày 17/5/2019 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận; Chiều ngày 18/6/2019 Tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa các ngành liên quan với VKSND huyện Phú Quý

Tham gia Hội nghị: Có các đ/c đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan trong việc thực hiện quy chế phối hợp gồm: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Công an, Tòa án, Chi Cục Thi hành án dân sự, Thanh Tra Nhà nước, Chi cục Thuế, Đồn biên Phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý và cùng Toàn thể KSV, CBCC cơ quan Viện kiểm sát huyện.

Đ/c Nguyễn Phất - Viện trưởng Viện KSND huyện Phú Quý chủ trì Hội nghị thông qua các báo sơ kết 02 năm thực hiện Quy chế phối hợp; qua các báo cáo thể hiện những kết quả đã đạt được, những mặt còn hạn chế tồn tại trong quá trình phối hợp. Các đ/c lãnh đạo các cơ quan liên quan đã góp ý, thảo luận về việc thực hiện các quy chế và đề xuất hướng sửa đổi hoàn thiện các quy chế phối hợp trong thời gian tới.

 

                                                                                   Đặng Thị Ngữ

                                                  Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Quý

   

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website