Tin hoạt động

Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết: Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019

Đăng ngày: 2/27/2019 3:26:48 PM - Lượt xem 1199

Thực hiện kế hoạch của Liên đoàn Lao động TP.Phan Thiết và sự chỉ đạo của Cấp ủy Chi bộ cũng như nhằm phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công chức tại Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết, chiều ngày 20/02/2019, tại Hội trường Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết, Tập thể Lãnh đạo đã phối hợp với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2019.

Tập thể Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức của đơn vị Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết.

Hội nghị đã thông qua báo cáo tổng kết công tác kiểm sát, báo cáo tổng kết phong trào thi đua và báo cáo tài chính năm 2018 của đơn vị. Năm 2018, toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân TP.Phan Thiết đã nỗ lực phấnđấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm 2018 đã đề ra. Qua tổng kết phong trào thi đua, Tập thể Viện kiểm sát TP.Phan Thiết được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” 02 năm liên tục và được tặng cờ thi đua dẫn đầu khối ngành Kiểm sát nhân dân năm 2018. Bên cạnh đó, đơn vị còn có nhiều cá nhân được khen thưởng qua các đợt thi đua; Các đoàn thể đều được xếp loại vững mạnh.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra các giải pháp cụ thể nhằm thực hiện tốt kế hoạch công tác kiểm sát năm 2019, cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các Công đoàn viên đã được Lãnh đạo Viện và BCH Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.

Phát huy những kết quả đã đạt được năm 2018, Hội nghị đã ra Nghị quyết phấn đấu năm 2019 đạt được các nội dung và tiêu chí như sau:Toàn thể cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân TP. Phan Thiết nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019 và các chỉ tiêu theo kế hoạch công tác năm 2019 đã đề ra; 100% đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến trở lên, trong đó có 04 đoàn viên đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” qua bình xét thi đua năm 2019; Đơn vị đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc”, “Tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối huyện” và “Đơn vị chuẩn văn hóa”; 100% đoàn viên công đoàn được công nhận “Gia đình văn hóa”; Công đoàn đạt danh hiệu “Công đoàn cơ sở vững mạnh”.

Trần Thị Hòa Thương

 Viện KSND TP.Phan Thiết

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website