Tin hoạt động

Viện KSND tỉnh Bình Thuận triển khai công tác năm 2021

Đăng ngày: 1/15/2021 5:05:41 PM - Lượt xem 913

Sáng ngày 15/01/2021, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo Hội nghị triển khai công tác năm 2021 và đón nhận Cờ thi đua Chính phủ của VKSND tỉnh Bình Thuận.

Tham dự Hội nghị có lãnh đạo một số đơn vị thuộc VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND cấp cao 3; đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận; đại diện một số sở, ban, ngành tỉnh Bình Thuận; tập thể lãnh đạo Viện, lãnh đạo các phòng trực thuộc VKSND tỉnh; đại diện 10 VKSND cấp huyện; các đồng chí nguyên là Lãnh đạo VKSND tỉnh và các đồng chí nguyên là Trưởng phòng VKSND tỉnh đã nghỉ hưu năm 2020. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến đến 10 điểm cầu VKSND cấp huyện.

 

                                        Hình 1: Toàn cảnh Hội nghị

 

Năm 2020, VKSND tỉnh Bình Thuận đã có nhiều thành tích xuất sắc trên các khâu công tác; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành có nhiều đổi mới, luôn đề cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị và vai trò, trách nhiệm của Kiểm sát viên; thực hiện tốt phương châm “Đoàn kết, đổi mới – Trách nhiệm, kỷ cương – Thực chất, hiệu quả”; đã phát huy được vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát công việc, chỉ đạo nghiệp vụ chặt chẽ, nắm bắt kịp thời và giải quyết các vấn đề phát sinh trong hoạt động kiểm sát, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp ngày càng được nâng cao, trách nhiệm của VKS trong các giai đoạn tố tụng được tăng cường, đã tích cực đề ra 1.438 yêu cầu điều tra vụ án; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đạt 89,3%; phối hợp chặt chẽ với cơ quan tiến hành tố tụng, đẩy nhanh giải quyết các loại án, tỷ lệ giải quyết án của VKS đạt 100%; ban hành 15 văn bản trả lời thỉnh thị; phối hợp tổ chức 161 phiên tòa rút kinh nghiệm; chọn được 94 vụ án điểm phục vụ nhiệm vụ chính trị tại địa phương; các khâu công tác kiểm sát đã ban hành 222 kiến nghị khắc phục vi phạm (trong đó có 38 kiến nghị phòng ngừa vi phạm).

VKSND hai cấp tỉnh Bình Thuận đã thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu công tác. Đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm; tỷ lệ số người bị bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 100%; tỷ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 100%; không có trường hợp nào Viện kiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội; tỷ lệ kiến nghị được chấp nhận đạt 100%...

Công tác tổ chức cán bộ luôn được quan tâm; công tác tham mưu, tổng hợp thực hiện tốt; công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường.

 

Hình 2: Đ/c Phùng Bá Thắng - Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận  tóm tắt kết quả công tác năm 2020

 

Triển khai kế hoạch công tác năm 2021, VKSND hai cấp tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ, hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 31/12/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2021, bằng cách thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong từng khâu công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ. Tăng cường trách nhiệm công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; thực hiện đầy đủ trách nhiệm và quyền hạn của VKS; xây dựng bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trên tất cả các khâu, lĩnh vực công tác; tiếp tục thực hiện phương châm “Đoàn kết, đổi mới -Trách nhiệm, kỷ cương -Thực chất, hiệu quả”. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị Viện kiểm sát hai cấp có trách nhiệm lãnh đạo giữ gìn sự đoàn kết, trước hết là trong tập thể lãnh đạo, từ đó lan tỏa ra toàn cơ quan, đơn vị mình.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Uỷ biên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương những thành tích đơn vị đã đạt được trong năm 2020, đồng thời yêu cầu VKSND tỉnh Bình Thuận cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: Thứ nhất, chú trọng việc xây dựng mối quan hệ với thường trực cấp ủy trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải quyết dứt điểm những khiếu kiện phức tạp, kéo dài, gây bức xúc. Thứ hai, tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, phấn đầu đạt và vượt các chỉ tiêu của Quốc hội. Thứ ba, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn luật định để nâng cao vai trò của Viện kiểm sát trong công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, vụ án hành chính, tạo sự chuyển biến thực chất, mạnh mẽ, bố trí công chức Kiểm sát viên giỏi đồng thời có chế độ đãi ngộ phù hợp, khen thưởng thích đáng cho khâu công tác này. Thứ tư, tăng cường trách nhiệm phối hợp với Cơ quan điều tra VKSND tối cao trong việc phát hiện, khởi tố các vụ án xâm phạm hoạt động tư pháp, tham nhũng, chức vụ trong hoạt động tư pháp. Thứ năm, tiếp tục xác định công tác cán bộ là khâu đột phá để bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu công tác tổ chức cán bộ và công tác nghiệp vụ; chú trọng tự học, tự đào tạo tại đơn vị và thông qua phân công công việc. Thứ sáu, đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực khen thưởng đột xuất để tạo động lực rèn luyện, phấn đấu cho công chức, Kiểm sát viên; bảo đảm công tác khen thưởng phải thực chất, công bằng; cần lựa chọn công chức có năng lực, trình độ và nhiệt huyết cho bộ phận Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin để tạo sự phát triển đột phá cho công tác này, phục vụ có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành.

 

Hình 3: Đ/c Nguyễn Quang Dũng - Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

 

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Dương Văn An, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Bình Thuận đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả công tác đã đạt được trong năm 2020 của Viện KSND tỉnh, đồng thời yêu cầu trong  năm 2021 và những năm tới đơn vị cần phát huy hơn nữa truyền thống của Ngành kiểm sát, thể hiện tinh thần đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

 

Hình 4: Đ/c Dương Văn An - Bí thư tỉnh ủy Bình Thuận phát biểu tại Hội nghị

 

Thay mặt lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận, đồng chí Dương Xuân Sơn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh đã cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Lãnh đạo và hứa trong năm 2021, tập thể Lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận sẽ khắc phục khó khăn, đoàn kết thống nhất, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, khâu công tác đột phá và các giải pháp thực hiện một cách cụ thể, tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được và khắc phục một số tồn tại hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

 

Một số hình ảnh trao quyết định khen thưởng tại Hội nghị

 

Tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể VKSND tỉnh Bình Thuận; đ/c Nguyễn Quang Dũng trao Cờ thi đua dẫn đầu khối cho 03 đơn vị; đ/c Dương Xuân Sơn trao Bằng khen “Tập thể lao động xuất sắc” hai năm liên tục 2019- 2020 cho 03 đơn vị; trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua Ngành cho 02 đ/c và trao bằng khen cho 05 đ/c đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

 

 

                                                            Nguyễn Thị Hải Yến

                                                                    Văn phòng tổng hợp

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website