Tin địa phương

Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân: kiến nghị áp dụng biện pháp phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong Trường học.

Đăng ngày: 11/11/2019 8:30:25 AM - Lượt xem 1101

Qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân nhận thấy tình hình tội phạm xảy ra trong môi trường học đường ở địa phương đáng quan tâm.  Trong năm 2019, các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Hàm Tân đã khởi tố điều tra, truy tố, xét xử 02 vụ án xảy ra trong trường học. Cụ thể: vụ Thầy giáo LMH có hành vi dâm ô đối với học sinh tại Trường tiểu học Tân Xuân 2 và vụ ĐTXL chiếm đoạt tiền của Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa.

Như chúng ta biết, vấn nạn xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nóng bỏng, được sự quan tâm của toàn xã hội, hậu quả của xâm phạm tình dục mà các em phải gánh chịu có thể có những tổn thất về sức khỏe thể chất và tinh thần, làm giảm khả năng học tập, hòa nhập xã hội và thậm chí có thể hủy hoại các em, ảnh hưởng đến việc trở thành con người tốt trong tương lai. Đây đó một số giáo viên- những người có bổn phận dạy dỗ, truyền giảng cho các em học sinh về kiến thức, kỹ năng sống nhưng đã có những hành vi đồi trụy, vi phạm đạo đức nghề giáo, vi phạm pháp luật như “thầy” LMT nêu trên.  

Tội phạm tham nhũng cũng vậy, mặc dù Đảng, Nhà nước rất quan tâm trong công tác phòng, chống nhưng chưa ngăn chặn triệt để được, nó đã xảy ra ở các ngành, các cấp, kể cả trong ngành giáo dục là một trong các ngành cao quý, được xã hội trân trọng như vụ ĐTXL chiếm đoạt tiền của Trường Mẫu giáo Tân Nghĩa nêu trên.

Chính vì vậy, rất cần phải có biện pháp cụ thể để phòng, chống vi phạm pháp luật tại môi trường học đường.

Từ những thực trạng như đã nêu trên, để bảo đảm phòng ngừa vi phạm, tội phạm có hiệu quả, giảm thiểu tội phạm xâm phạm, vi phạm pháp luật trong trường học. Ngày 07/10/2019, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân ban hành kiến nghị đối với Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hàm Tân, yêu cầu thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tội phạm trong Trường học như sau:

1. Chỉ đạo Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trực thuộc tiếp tục quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Quy định về đạo đức nhà giáo (Ban hành kèm theo QĐ số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); Điều lệ Trường Tiểu học (Ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/12/2010, sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 50/2012/TT-BGDĐT ngày 18/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) và Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên (Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4 /2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho đội ngũ giáo viên; đồng thời tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện.

2. Tăng cường công tác tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện Hàm Tân thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương; Tiếp tục chỉ đạo và kiểm tra việc thực hiện cải cách hành chính, công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí tại các trường học trực thuộc theo quy định tại Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nư­ớc về giáo dục.

Tiếp thu kiến nghị của Viện kiểm sát, ngày 21/10/2019 Trưởng Phòng giáo dục và đào tạo huyện Hàm Tân đã ban hành công văn số 131/PGD&ĐT, chỉ đạo việc phòng ngừa tội phạm trong trường học: tăng cường công tác giáo dục tư tưởng chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, đạo đức nhà giáo cho cán bộ, giáo viên và nhân viên; tăng cường công tác giám sát môi trường giáo dục trong nhà trường; kịp thời phân tích, dự báo những hành vi có dấu hiệu trẻ bị quấy rối, xâm hại tình dục và có biện pháp ngăn chặn kịp thời, hiệu quả; tăng cường công tác giáo dục giới tính cho học sinh cũng như rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh, trong đó chú trọng rèn luyện kỹ năng phòng chống xâm hại tình dục.

Qua theo dõi việc thực hiện kiến nghị, Phòng giáo dục và Đào tạo cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác tham mưu Ủy ban nhân dân huyện về công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo; tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm trong học đường.

Có thể thấy rằng, việc ban hành Kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Tân trong lĩnh vực phòng ngừa vi phạm và tội phạm cũng đem lại nhiều kết quả khả quan; cũng tin tưởng rằng trong thời gian tới tội phạm xâm phạm trong lĩnh vực trường học tại địa bàn giảm đáng kể, góp phần xây dựng trường học thân thiện, địa phương văn minh, giàu đẹp.

 

                             Nguyễn Xuân Cường

 VKSND huyện Hàm Tân

 

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website