Tin địa phương

Viện kiểm sát nhân dân thị xã La Gi tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức và người lao động năm 2020

Đăng ngày: 3/2/2020 9:09:01 AM - Lượt xem 1251

Chiều 26/02/2020, Viện KSND thị xã La Gi tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2020. Dự hội nghị có toàn thể các đồng chí Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn và toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Viện KSND thị xã.

 

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Lãnh đạo Viện, Ban chấp hành công đoàn, Ban thanh tra nhân dân báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm sát năm 2019, những chủ trương, biện pháp công tác chủ yếu năm 2020; kết quả phong trào thi đua, khen thưởng năm 2019; kết quả hoạt động của Ban thanh tra nhân dân năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020. Hội nghị cũng đã thông qua dự thảo bản giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan với Ban chấp hành công đoàn, lấy ý kiến sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị đúng với tình hình thực tiễn, mang tính dân chủ và thống nhất cao.

Năm 2019 cán bộ, công chức Viện KSND thị xã La Gi đã tập trung triển khai nhiều biện pháp, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Hiến pháp, Luật tổ chức Viện KSND, đặc biệt là tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa 12). Không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và tổ chức cán bộ; nâng cao chất lượng công tác, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương. Kết quả đạt và vượt chỉ tiêu so với chỉ tiêu của Ngành đề ra, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến; công đoàn đạt vững mạnh xuất sắc. Ðội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên luôn giữ vững phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, thường xuyên được đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện về lý luận chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của hội nhập quốc tế và cải cách tư pháp.

Lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với Ban chấp hành công đoàn thực hiện tốt các chế độ, chính sách, các quyền lợi, nghĩa vụ đối với cán bộ, công chức theo đúng quy định; chăm lo cải thiện cuộc sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức; hưởng ứng tích cực các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, khó khăn. Thực hiện nghiêm việc công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Quản lý, sử dụng kinh phí đúng quy định, đảm bảo việc chi sử dụng các nguồn kinh phí phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Ngành, cơ quan đồng thời bảo đảm tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Cao Cường - Bí thư Chi bộ, Viện trưởng thay mặt lãnh đạo đơn vị ghi nhận và giải đáp một số ý kiến đóng góp của các đồng chí tại Hội nghị. Đồng chí Viện trưởng yêu cầu tập thể Lãnh đạo Viện, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động toàn đơn vị đoàn kết một lòng, phát huy dân chủ, những kết quả đã đạt được, khắc phục, hạn chế những thiếu sót trong năm 2019, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020 trên cơ sở tiếp tục thực hiện tốt phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

 

Hình 2: Đồng chí Nguyễn Cao Cường – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị.

Lê Thị Chinh - Viện KSND thị xã La Gi

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website