Tin địa phương

Viện kiểm sát nhân dân Tối cao: Trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại Chi cục THADS thị xã La Gi

Đăng ngày: 8/5/2019 8:58:07 AM - Lượt xem 1433

Thực hiện Quyết định số 188/QĐ-VKSTC ngày 10/5/2019 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động thi hành án dân sự tại chi cục THADS thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận; từ ngày 22/7/2019 đến ngày 24/7/2019, đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Kiểm sát viên Cao cấp, Phó Vụ trưởng Vụ kiểm sát THADS, VKSND tối cao-trưởng đoàn, cùng với các đồng chí là Kiểm sát viên, Kiểm tra viên đến từ VKSND tối cao, VKSND tỉnh Bình Thuận và VKSND Thị xã La Gi.

 

 

Kết quả kiểm sát : Nhìn chung, qua hồ sơ được kiểm tra thể hiện đa số các hồ sơ THA được ra Quyết định THA kịp thời; các vụ việc cơ bản được Chấp hành viên tổ chức thi hành đảm bảo các trình tự thủ tục; hồ sơ được lập và sắp xếp theo trình tự được đánh bút lục đầy đủ, đúng quy định. Các sổ kế toán đã được lập và thực hiện đúng quy định của pháp luật, được in ra giấy theo kỳ kế toán đúng mẫu, đúng thời hạn, ghi chép rõ ràng thực hiện đúng theo quy định của Thông tư số 91/2010/TT-BTC. Ngoài ra, việc thu chi, tiền trong hoạt động nghiệp vụ thi hành án cơ bản thể hiện đầy đủ căn cứ pháp lý và đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Các loại chứng từ kế tóan lưu trữ đầy đủ, gọn gàng và khoa học.

Tuy nhiên, chi cục THADS vẫn tồn tại một số thiếu sót và vi phạm như: Đơn vị chưa in Sổ theo dõi chi tiết theo vụ việc ban hành theo Thông tưsố 91/2010/TT-BTC. Về số tiền tạm ứng chi phí cưỡng chế thi hành án: Số tiền do Ngân sách Nhà nước cấp là: 50.000.000đ trong quá trình tổ chức cưỡng chế thi hành án chấp hành viên không tạm ứng tiền nên số tiền còn 50.000.000đ chưa sử dụng đang gửi tại KBNN. Ngoài ra, đoàn kiểm sát còn trực tiếp kiểm sát việc thi hành án theo đơn yêu cầu, trong đó có 04 hồ sơ có thiếu sót vi phạm về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Chấp hành viên Điều 20 luật THADS, việc thực hiện thông báo THA theo Điều 39 Luật THADS.Đối với vụ việc thi hành liên quan đến đất đai, nhà ở tồn đọng kéo dài, cơ quan THADS vi phạm Điều 39 luật THADS về việc thực hiện thông báo THA, Điều 44 Luật THADS vể việc xác minh thi hành án, vi phạm Điều 46 Nghị định số 62/NĐ-CP về việc thu phí thi hành án… Bên cạnh đó, theo kết quả phúc tra vào ngày 09/5/2019 về việc thực hiện kiến nghị của VKSND thị xã La Gi thì Chi cục THADS đã khắc phục 26 vi phạm, vẫn còn 01 vi phạm chưa khắc phục (không giảm giá tài sản kê biên theo quy định).

Qua kiểm sát trực tiếp, đoàn kiểm sát đã kết luận về những ưu điểm, tồn tại và kiến nghị Chi cục THADS thị xã khắc phục những thiếu sót, vi phạm đã nêu, đồng thời tổ chức thực hiện tốt việc THA đối với từng khâu công tác chuyên môn nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật.

Thay mặt lãnh đạo Chi cục đồng chí Trần Thanh An – Phó Chi cục trưởng phụ trách phát biểu tiếp thu kết luận của Đoàn kiểm sát VKSND tối cao, đồng thời nêu ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế và biện pháp khắc phục, bảo đảm công tác THADS trong thời gian tới thực hiện hiệu quả, đúng quy định của pháp luật./.

 

Nguyễn Thị Linh Đan

Viện KSND thị xã La Gi

 

 

                         

 

 

Bài viết liên quan

Tìm Kiếm

Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự Thông tin khoa học

Liên kết website