Các phòng nghiệp vụ

Phòng tổ chức cán bộ (Phòng 15)

Đăng ngày: 7/17/2017 9:20:03 AM - Lượt xem 4025

1. Chức năng, nhiệm vụ

      Thực hiện chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Bình Thuận

     Tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động, luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý;

      Thực hiện việc lập hồ sơ trình Ban Cán sự  trong công tác xét tuyển, thi tuyển, đề nghị bổ nhiệm, Bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cách chức Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trong ngành Kiểm sát tỉnh, giúp Viện trưởng VKSND tỉnh thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; Quản lý cán bộ, công chức; Bảo vệ chính trị nội bộ; xác minh, kết luận đơn khiếu nại, tố cáo cán bộ, công chức, kỷ luật cán bộ theo thẩm quyền;

     Thực hiện các chính sách, chế độ về lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề...bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của nhà nước và của ngành; 

      Thực hiện một số công việc khác do Viện trưởng VKSND tỉnh phân công.

 

2. Cơ cấu tổ chức

 

     Trưởng phòng: Ông Lê Văn Kỷ;

     Phó trưởng phòng: Bà Nguyễn Thị Hường.

  

3. Điện thoại liên hệ: 0252822431 (118)​

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website