Các phòng nghiệp vụ

Văn phòng tổng hợp

Đăng ngày: 7/17/2017 9:41:31 AM - Lượt xem 4126

1.  Chức năng, nhiệm vụ:.
    Tham mưu giúp Viện trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác trong toàn ngành Kiểm sát Bình Thuận theo nguyên tắc tập trung thống nhất về quản lý hành chính Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đảm bảo phương tiện, cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận.

Nghiên cứu nắm vững về đường lối, chính sách, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động Kiểm sát; tổ chức, theo dõi thông tin về tình hình tội phạm, kết quả thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát; tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận xử lý thông tin kịp thời, chính xác.

    Dự thảo và trình lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận các chương trình, kế hoạch công tác của ngành Kiểm sát tỉnh Bình Thuận theo định kỳ hoặc từng lĩnh vực công tác cụ thể; tham mưu giúp lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận theo dõi và tổ chức kiểm tra việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác, tổ chức việc sơ kết và tổng kết công tác của ngành Kiểm sát Bình Thuận.

    Xây dựng các loại báo cáo định kỳ của VKSND tỉnh Bình Thuận gồm: tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm; các báo cáo chuyên đề theo chức năng tổng hợp, báo cáo của Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận trước Hội đồng nhân dân tỉnh; các báo cáo phối hợp liên ngành, báo cáo đột xuất theo chỉ đạo của Viện trưởng.

    Làm thư ký ghi chép nội dung các cuộc họp của Uỷ ban kiểm sát, bao gồm cả cuộc họp Uỷ ban kiểm sát mở rộng; thư ký các cuộc họp lãnh đạo Viện; thư ký một số các cuộc họp liên ngành.

    Tổ chức, theo dõi, quản lý công tác văn thư, lưu trữ toàn Ngành về mặt hành chính - tư pháp; thực hiện tác nghiệp kỹ thuật hành chính. Bảo đảm phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh Bình Thuận kịp thời, chính xác.

    Tổ chức quản lý việc in ấn, sao, chụp văn bản, tài liệu của ngành Kiểm sát, các Bộ, ban ngành có liên quan và các văn bản, tài liệu của VKSND tỉnh Bình Thuận gửi các phòng nghiệp vụ và các VKSND huyện, thị, thành phố trực thuộc.

    Tổ chức và quản lý hoạt động Trang thông tin điện tử (Website) của VKSND tỉnh Bình Thuận.

    Tổ chức, quản lý thống nhất công tác Cơ yếu của VKSND tỉnh Bình Thuận, bảo đảm thông tin bí mật, chính xác, kịp thời.

    Giúp Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Thuận xây dựng mối quan hệ với các Sở, Ban, ngành của tỉnh, các địa phương liên quan đến công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Viện; tiếp đón các đoàn khách đến.

    Tham mưu cho Viện trưởng và Hội đồng thi đua cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua; thẩm định, kiểm tra kết quả thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, xét duyệt thi đua - khen thưởng theo quy định của Nhà nước, thực hiện chế độ thi đua, khen thưởng trong ngành Kiểm sát  Bình Thuận.

    Bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, bảo trì điện, nước, các máy móc thiết bị phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo VKSND tỉnh.

    Tổ chức công tác thường trực bảo vệ, đảm bảo trật tự, vệ sinh, an toàn cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận.

    Quản lý ô tô, xe mô tô hai bánh công bảo đảm phục vụ nhu cầu công tác của Lãnh đạo và cán bộ, công chức cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận.

    Lập dự toán ngân sách của cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận theo quy định của Luật ngân sách Nhà nước. Quản lý, sử dụng nguồn kinh phí được cấp theo đúng chế độ kế toán tài chính, quản lý tài sản, trang phục và các phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các yêu cầu phục vụ công tác chuyên môn của cơ quan VKSND tỉnh Bình Thuận. Thực hiện nghiêm chỉnh quy định của Nhà nước và của VKSND tối cao, VKSND tỉnh Bình Thuận về công tác hậu cần.

2. Cơ cấu tổ chức: 
    Chánh Văn Phòng: Ông Dương Văn Nhiên;
    Phó Chánh Văn Phòng: Bà Trương Thị Hồng - Ông Nguyễn Hồng Hiệp.
    Kế toán trưởng: Bà Mai Thị Hoa
 
3. Thông tin liên hệ: 
Địa chỉ: Số 22, đường Nguyễn Tất Thành Tp. Phan Thiết - Bình Thuận
- Điện Thoại: 0252.3825786 - Fax: 0252.3823453
 

Tìm Kiếm

BÁO BẢO VỆ PHÁP LUẬT Hưởng ứng cuộc vận động và làm theo Bác Hồ Quản lý án hình sự Thống kê công nghệ thông tin Trang TT điện tử Công bố QĐ/BA của Tòa án Tối cao
Bộ pháp điển Trang điện tử Án lệ Việt Nam Quản lý án dân sự PHẦN MỀM THỐNG KÊ

Liên kết website