Cài đặt fonts chữ hệ thống TCVN3 ABC
Ngày đăng: 04/11/2021 41264 lượt xem

Cài đặt fonts chữ hệ thống TCVN3 ABC dễ dàng cho Windows 10 để sử dụng các phần mềm thống kê

 


Bước 1: Cài phần mềm   Vietkey2002Full tải về tại đây.  Sau khi tải phần mềm về, giải nén và cái đặt từ file setup.
 

Chọn OK để bỏ qua khi gặp hộp thoại này
 

Tiếp theo chọn mục cài đặt là Custom rồi chọn chọn các mục để cài font hệ thống như hình trên. Tiếp tục Next cho đến khi hoàn thành - Finish.
Phần mềm Vietkey2002 sẽ được cài đặt vào thư mục C:\Program Files\Vietkey2000\  (với windows 32 bit) hoặc C:\Program Files (x86)\Vietkey2000\ (với windows 64 bit).

Bước 2: Tải về và đăng ký các font hệ thống
Font hệ thống của bộ font ABC. Tải về tại đây.
File đăng ký font chữ ABC vào hệ thống: Tải về tại đây  
Sau khi tải về các font hệ thống của bộ ABC, giải nén sẽ được 4 font chữ sau: SSERIFE, TAHOMA, VGAFIX và VGASYS.
Để nạp font chữ vào hệ thống, mở thư mục font vừa mới giải nén được, quét chọn cả 4 font chữ ( hoặc nếu muốn cài font chữ nào thì chọn font chữ đó). Sau khi chọn xong tất cả 4 font chữ thì click chuột phải chọn Install để nạp font.
Nếu máy hỏi xác nhận có nạp font hay không, chọn Yes để tiếp tục nạp.
anh1

Sau khi install xong cả 4 font trên sẽ được copy nạp vào thư mục C:\windows\Fonts\
Tiếp theo tải file đăng ký font ABC về máy. (Chuan doi fonts MS Sans serif. reg)
Nhập đúp chuột vào file này để chạy chương trình đăng ký.
Máy tính sẽ hỏi xác nhận bạn có muốn chạy đăng ký hay không. Chọn Yes để hoàn tất quá trình

Bước 3: - Vào cửa sổ Start gõ lệnh regedit.  Nhấn OK. Cửa sổ Regedit Editor mở ra
 
doifont1

Tìm đến vị trí: HKEY_LOCAL_MACHINE --> Software  --->  Microsoft ---> Windows NT ---> CurrentVersion ---> Fonts
-   Tiếp theo chọn đến MS Sans Serif 8,10.12.14.18,24
-   Tiếp theo bấm chuột phải vào chọn Modify… hoặc bấm đúp chuột vào đó và thay Value Data thành tên thư mục chứa font hệ thống TCVN 3. (Tùy theo khi cài đặt chọn vị trí nào để TCVN 3 sẽ lấy đường dẫn ở đó).
Mặc định của hệ thống trong Win 10 vị trí thư mục cài bộ Vietkey2000 thường là:  C:\Program Files\Vietkey2000\Sserife.fon  (với windows 32 bit) hoặc C:\Program Files (x86)\Vietkey2000\Sserife.fon (với windows 64 bit)
Sau khi đã thay đổi toàn bộ những giá trị value của MS Sans Serif  thì sẽ như sau.
 
11111

Bước 4: Sau đó khởi động lại máy tính để mọi thay đổi có hiệu lực.
 

 

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website