08-02-2022
4758 lượt xem
Hướng dẫn cài PMTK 2019
09-11-2021
5242 lượt xem
( biểu thống kê Matuy, bc tuần, ftp3_2019)
09-11-2021
41266 lượt xem
Cài đặt fonts chữ hệ thống TCVN3 ABC dễ dàng cho Windows 10 để sử dụng các phần mềm thống kê
06-07-2021
7108 lượt xem
Hướng dẫn khắc phục lỗ hổng Windowns
23-06-2021
8012 lượt xem
http://ftp.vks.gov.vn/prg/
06-10-2022
8861 lượt xem
Hướng dẫn cài đặt phần mềm Thống kê - CNTT
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website