23-05-2021
7725 lượt xem
Tham mưu giúp Viện trưởng tổ chức, chỉ đạo, điều hành công tác trong toàn ngành Kiểm sát Bình Thuận theo nguyên tắc tập trung thống nhất về quản lý hành chính Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân.
25-05-2021
7437 lượt xem
Thực hiện chức năng tham mưu cho Viện trưởng về công tác tổ chức, cán bộ trong ngành Kiểm sát Bình Thuận
23-05-2021
7980 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh - kinh tế - ma tuý - chức vụ theo qui định của Bộ luật hình sự, Bộ Luật Tố tụng hình sự;
23-05-2021
7748 lượt xem
Thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Thuận điều tra và những vụ án thuộc các chương khác của Bộ luật hình sự do lãnh đạo Viện giao;
23-05-2021
7278 lượt xem
Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuậni;
23-05-2021
7459 lượt xem
Thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của các cơ quan đơn vị và người có trách nhiệm trong việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự đúng luật định.
28-05-2021
7907 lượt xem
Thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình theo thẩm quyền được quy định trong Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân , Bộ luật tố tụng dân sự và luật tố tụng hành chính.
25-05-2021
7634 lượt xem
Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website