20-05-2021
1071 lượt xem
TB dừng tiếp công dân
23-10-2020
993 lượt xem
TB kết quả họp xét sáng kiến năm 2020
11-08-2020
1070 lượt xem
Thông Báo kết quả thi tuyển công chức kế toán vòng 2
22-06-2020
1479 lượt xem
TB kết quả thi tuyển Công chức Kế Toán
18-05-2020
3121 lượt xem
Công tác tuyên truyền phòng ngừa đấu tranh tội phạm lợi dụng tình hình dịch bệnh
01-04-2020
3010 lượt xem
TB chỉ đạo của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận dịch NcoV-19
19-03-2020
4599 lượt xem
TB tạm dừng tiếp công dân
11-03-2020
1773 lượt xem
VKSTC TB chỉ đạo tình hình dịch NCoV-19
18-02-2020
1941 lượt xem
TB Thi tuyển Công chức vòng 2
23-12-2019
4698 lượt xem
Thông Báo thi tuyển công chức Ngành kiểm sát nhân dân năm 2019 ( Vòng 2)
17-10-2019
2322 lượt xem
VKS ND tỉnh Bình Thuận tuyển dụng 01 công chức làm nghiệp vụ kế toán.
21-08-2019
2648 lượt xem
Viện KSND tỉnh Bình Thuận Thông báo tuyển dụng công chức năm 2019
13-06-2019
3857 lượt xem
TB kết quả thi tuyển công chức 2018
30-07-2018
3660 lượt xem
Công văn số 685-CV-VKS nâng cao trách nhiệm chấn chỉnh tác phong, giờ giấc làm việc, ý thức chấp hành của cán bộ công chức người lao động.
26-03-2018
2544 lượt xem
TB số 969/VKSTC-V14 ngày 14/03/2018 của Viện KSND Tối cao.
01-03-2018
2232 lượt xem
Ngày 02/02/2018 Viện trưởng Viện KSND Tối cao ký Quyết định số 43/QĐ-VKSTC ban hành Quy định tổ chức, hoạt động của Trang tin điện tử Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.
16-10-2017
3507 lượt xem
Trong quá trình điều tra khám phá tội phạm, khám nghiệm hiện trường là một trong những mắc xích quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của quá trình này.
21-08-2017
2525 lượt xem
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13.
18-08-2017
2728 lượt xem
Ngày 20/6/2017, tại kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
12
Thêm mới văn bản đi nội bộ

Thêm mới văn bản đi nội bộ

Liên kết Website