Chức năng nhiệm vụ
Ngày đăng: 22/04/2009 50687 lượt xem

Trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Điều 107 Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2014.

GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC

I. Quá trình thành lập:

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận  là cơ quan  Thực hành quyền công tố, Kiểm sát hoát động tư pháp - trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận được thành lập theo Quyết định số 10/QĐ-V9 ngày 15 tháng 01 năm 1992  của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao trên cơ sở chia tách từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thuận Hải.

Trải qua  quá trình hình thành và phát triển, đến nay Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận  đã cơ bản ổn định bộ máy tổ chức với  202 biên chế và 30 nhân viên hợp đồng lao động theo NĐ 68/NĐ-CP, được biên chế thành 08 phòng trực thuộc và 10 đơn vị VKSND cấp huyện.

II. Cơ cấu, tổ chức:
1. Bộ máy lãnh đạo:

Bộ máy lãnh đạo của VKSND tỉnh hiện nay gồm có  Viện trưởng và 03 Phó viện trưởng phụ trách các lĩnh vực nghiệp vụ.

2. Các Phòng Nghiệp vụ

2.1. Các phòng tham mưu:

   - Văn phòng: Nhiệm vụ tham mưu cho tập thể  lãnh đạo viện trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và quản lý công tác tổng hợp, hành chính,  ở 02 cấp Kiểm sát.

    - Phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15): Nhiệm vụ tham mưu cho Ban cán sự Đảng và tập thể lãnh đạo viện về công tác tổ chức cán bộ ở 02 cấp Kiểm sát.

2.2. Các phòng nghiệp vụ:

- Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh, kinh tế, ma túy và chức vụ (Phòng 1);

- Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội (Phòng 2);

- Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm các vụ án hình sự (Phòng 7);

- Phòng kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù,  kiểm sát Thi hành án dân sự (Phòng 8);

- Phòng kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân gia đình - hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, phá sản (Phòng 9);

- Phòng Thanh tra, tiếp dân giải quyết khiếu tố, tố cáo trong hoạt động tư pháp  (Phòng Thanh tra - Khiếu tố);

2.3. VKSND cấp huyện

  • VKSND Thành phố Phan Thiết;
  • VKSND Thị xã Lagi;
  • VKSND  huyện Hàm Tân;
  • VKSND huyện Tánh Linh;
  • VKSND huyện Đức Linh;
  • VKSND huyện Hàm Thuận Nam;
  • VKSND huyện Hàm Thuận Bắc;
  • VKSND huyện Bắc Bình;
  • VKSND huyện Tuy Phong.

III. Chức năng, nhiệm vụ:

    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của Hiến pháp và pháp luật, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.
    Trong phạm vi chức năng của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận thực hiện chức năng, nhiệm vụ như sau:

1. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc kiểm sát điều tra các vụ án hình sự của các cơ quan điều tra thuộc Công an tỉnh và các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra như: Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Kiểm ngư, Thanh Tra....... trên địa bàn tỉnh;
2. Thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc xét xử các vụ án hình sự của Toà án nhân dân;
3. Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật của Toà án nhân dân;
4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc thi hành bản án, quyết định của Toà án nhân dân;
5. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam, và thi hành án hình sự
6. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận các tin báo, tố giác về tội phạm do các cơ quan, tổ chức, đơn vị vũ trang, nhân dân và cá nhân chuyển đến;
7. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chịu trách nhiệm thực hiện việc thống kê tội phạm trong toàn tỉnh. Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, các cơ quan tiến hành tố tụng khác của tỉnh có trách nhiệm phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc thực hiện nhiệm vụ này.

    Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có quyền ra quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các văn bản đó.
    Các quyết định, kháng nghị, kiến nghị, yêu cầu của Viện kiểm sát nhân dân phải được các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm chỉnh theo quy định của pháp luật.
    Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan Toà án, Công an, Thanh tra, Tư pháp, các cơ quan khác của Nhà nước, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận, các đơn vị vũ trang, nhân dân ở địa phương để phòng ngừa và chống tội phạm có hiệu quả, xử lý kịp thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; tuyên truyền, giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu tội phạm và vi phạm pháp luật.
    Viện kiểm sát nhân dân các huyện, thành phố thực hiện chức năng nhiệm vụ như đã nêu trên tại địa phương.
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.
    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có trách nhiệm kiểm tra, phát hiện, khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố. Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có quyền rút, đình chỉ hoặc huỷ bỏ các quyết định không có căn cứ và trái pháp luật của Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện, thành phố.
    Viện trưởng, Phó Viện trưởng, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các huyện, thành phố đều do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức.

IV. Địa chỉ liên lạc:     

    Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận.

  - Trụ sở: 22 Đại lộ Nguyễn Tất Thành, Thành phố Phan Thiết - tỉnh Bình Thuận.

    Điện thoại: 0252.3825786  Fax: 0252.3823453

    ( Đ/c Võ Thị Kim Quy - Chánh Văn phòng)

 

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website