Viện KSND tỉnh Bình Thuận thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm công tác Tuyên truyền năm 2024
Ngày đăng: 08/07/2024 94 lượt xem

Thực hiện  Chỉ thị số 05/CT-VKSTC ngày 08/6/2021 của Viện trưởng VKSND tối cao về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền của ngành Kiểm sát nhân dân; Kế hoạch số 13/KH-VKSTC ngày 26/01/2024 của Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền VKSND tối cao về trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 của ngành Kiểm sát nhân dân về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyến đổi số trong thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm tạo sức lan tỏa lớn đến người dân và xã hội; Viện KSND tỉnh Bình Thuận ban hành kế hoạch xác định nội dung trọng tâm công tác tuyên truyền năm 2024 để triển khai quán triệt thực hiện tại 02 cấp Kiểm sát  Bình Thuận nhằm tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ngành, nhằm đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật; góp phần giúp người dân và xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát và người cán bộ Kiểm sát trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

(Tuyên truyền hình ảnh KSV tham gia khám nghiệm hiện trường vụ án TNGT)

 Thông qua công tác tuyên truyền tại hai cấp Kiểm sát Bình Thuận trong thời gian qua, các đơn vị cần tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm cụ thể trong công tác Tuyên truyền năm 2024 như sau:

     - Định hướng tư tưởng, chính trị đối với công tác thông tin, tuyên truyền trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị VKSND hai cấp tuyên truyền, phổ biến đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, kết luận, chỉ thị, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong ngành Kiểm sát nhân dân, nhất là các văn bản liên quan đên công tác xây dựng Đảng, xây dựng Ngành, cải cách tư pháp.

     - Tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm nội dung và việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Kết luận của lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước về ngành Kiểm sát nhân dân và kết quả triền khai thực hiện; Tuyên truyền về những sự kiện trọng đại của đất nước theo đề án, đề cương tuyên truyền của cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí ở Trung ương, địa phương.

     -  Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu VKSND hai cấp trong triển khai, thực hiện công tác thông tin tuyên truyền. Tổ tuyên truyền VKSND tỉnh chủ động, thường xuyên phối hợp với các cơ quan truyền thông của Ngành và địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Viện KSND; tuyên truyền về các sự kiện, hoạt động, nhân tố điển hình trong ngành Kiểm sát nhân dân.

     -  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền kết quả thực hiện chức năng nhiệm vụ, về vị trí, vai trò của VKSND trong nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa và trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, tiêu cực.

    - Nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền về kết quả hoạt động của VKSND hai cấp trong thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, chú trọng thông tin, tuyên truyền việc tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, trong điều tra, truy tố, xét xử; về các nhiệm vụ trọng tâm chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm và người phạm tội; phòng, chống tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ, tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp; việc giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng, chức vụ, nhất là các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi; công tác thu hồi tài sản Nhà nước bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án.

 ( ảnh VKS tham gia Tuyên truyền pháp luật)

     - Tăng cường tuyên truyền về công tác kháng nghị, kiến nghị vi phạm, kiến nghị phòng ngừa vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự, thi hành án dân sự, hành chính; công tác kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; công tác xây dựng Ngành và các công tác khác.

    - Tích cực tuyên truyền việc thực hiện các giải pháp về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động của VKSND. Tuyên truyền việc thực hiện Quy tắc chuẩn mực đạo đức của người cán bộ Kiểm sát (ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-VKSTC ngày 07/2/2023 của Viện trưởng VKSND tối cao) và Quy định về ứng xử và văn hóa công vụ trong ngành Kiểm sát nhân dân (ban hành Quyết định số 457/QĐ-VKSTC ngày 26/12/2023 cua Viện trưởng VKSND tối cao).

     Tích cực hưởng ứng, tham gia Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII; Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ ba; Giải báo chí toàn quốc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ năm….. và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30-CT/TW ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư về công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới./.

N.Dũng – TTra Viện KSND tỉnh

 

10-07-2024
95 lượt xem
Sáng ngày 10/7/2024, Viện KSND tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm 2024 bằng hình thức trực tiếp, đồng thời trực tuyến đến 10 điểm cầu
01-07-2024
318 lượt xem
Sáng ngày 01/7/2024, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức lễ công bố và trao các quyết định tuyển dụng, phân công công tác đối với công chức vừa mới trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức đợt 2 năm 2023
04-07-2024
241 lượt xem
Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh Chiều ngày 28/6/2024, tại trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Linh.
21-06-2024
259 lượt xem
Thực hiện Quyết định thanh tra số 169/QĐ-VKSBT ngày 10/6/2024 của Viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Thuận về Thanh tra công tác quản lý, kiểm sát, giải quyết các vụ án, vụ việc đình chỉ, tạm đình chỉ và chấp hành sự lãnh đạo,
07-06-2024
518 lượt xem
Ngày 05/6/2024, Chi hội Luật gia Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2024-2029. Tại Đại hội, có đồng chí Phùng Bá Thắng - Bí thư Đảng uỷ
13-06-2024
191 lượt xem
Thông qua công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tin báo về tội phạm, việc khởi tố, điều tra các vụ án hình sự, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận,
Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Hướng dẫn nhập phần mềm KNTC

Liên kết Website